คนประเทศไทยกับธุรกิจ POGO

คนประเทศไทยกับธุรกิจ POGO
ตอนนี้บริษัท POGO มีการว่าจ้างบุคลากรคนประเทศไทยเข้ามาท างานจ านวนมาก โดยจะเป็นแรงงานที่ให้บริการ


ในลักษณะของ Call Center โดยบริษัท POGO จะเสนอผลประโยชน์รวมทั้งผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะสูง เพื่อยั่วยวนใจ
บุคลากรให้เข้ามาท างาน โดยจะมีลักษณะการท างานแบบเป็นกลุ่มตามแต่ละแผนก อาทิเช่น แผนก

บริการลูกค้า
แผนกการตลาด และก็แผนกบัญชี เพื่อรออ านวยความสบายให้แก่ผู้เล่นคนไทย และก็ผู้เล่นจากประเทศอื่นๆ
ทั้งโลก ดังนี้ ส าหรับเมืองไทยถึงแม้ว่าการพนันจะเป็นของผิดกฎหมายแต่ว่าพบว่าคนประเทศไทยมี

ความประพฤติถูกใจเล่นการเดิมพัน
และการเดิมพันออนไลน์รวมทั้งมีลัษณะทิศทางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2562 จากผลของการส ารวจของส านักงานกองทุน
ส่งเสริมการผลิตเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์เล่าเรียนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพนัน พบว่าชาวไทยถูกใจเล่นพนันสูงถึงจำนวนร้อยละ 57

คิดเป็นจ านวนคนโดยประมาณ 30.42 ล้านคน โดยการเดิมพันที่ได้รับความนิยม 5 ขั้นแรก อย่างเช่น (1) สลากกินแบ่ง 22
ล้านคน (2) หวย 17 ล้านคน (3) ไพ่ 4.4 ล้านคน (4) พนันทายผลบอล 3.4 ล้านคน และก็ (5) ไฮโล/โปปั่น/

น้ าเต้าปูปลา 1.9 ล้านคน ในส่วนของการเดิมพันออนไลน์พบว่ามีคนเล่นร้อยละ 1.55 หรือราวๆ 8.26 แสนคน
โดยใช้วิถีทางสำหรับในการเล่นเป็น โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวนร้อยละ 97 รองลงมาตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก ปริมาณร้อยละ 6.3 และก็

แท็บเล็ต ปริมาณร้อยละ 4.2 ดังนี้ ต้นเหตุที่คนถูกใจเล่นพนันออนไลน์ เพราะเหตุว่า สบาย ง่ายรวมทั้งเล่นได้ทุกหนทุกแห่ง

ซึ่งธุรกิจ POGO ในประเทศฟิลิปปินส์สามารถแปลงเป็นแหล่งพนันออนไลน์ที่ใหม่ที่เข้ามารองรับผู้เล่นไทยที่มีลักษณะท่าทาง
เพิ่มจ านวนมากขึ้น โดยการเดิมพัน บาคาร่าออนไลน์ จะก่อให้เกิดปัญหาให้กับคนประเทศไทยโดยยิ่งไปกว่า

นั้นผู้เล่นที่เป็นเยาวชน เพราะเหตุว่า
เป็นกรุ๊ปเสี่ยงรวมทั้งจะท าให้กำเนิดปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทางสังคมตามมาหลายๆด้าน อีกทั้งปัญหาเรื่องการเรียน ปัญหาหนี้ ปัญหา

อาชญากรรม แล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกายและก็หัวใจ ฯลฯ
ในด้านของการค้าขาย/การส่งออกของไทย เนื่องมาจากแนวโน้มธุรกิจคาสิโนออนไลน์มีอัตราการว่าจ้างมากขึ้น
ทุกปี ท าให้จำนวนคนต่างประเทศรวมถึงคนประเทศไทยเดินทางเข้มาท างานในประเทศฟิลิปปินส์มากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ก็เลยเป็น

จังหวะดีของผลิตภัณฑ์ไทยหลายชนิดที่จะส่งออกมารองรับการขยายตัวของธุรกิจแล้วก็แรงงานในธุรกิจดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว
เนื่องมาจากประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ไม่อาจจะผลิตของกินได้พอเพียงต่อความอยากได้ใช้ภายในประเทศ แล้วก็

ผลิตภัณฑ์ไทยมีคุณภาพแล้วก็เป็นที่ยอมรับในตลาดประเทศฟิลิปปินส์โดยกรุ๊ปผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถเติบโตก้าวหน้า อย่างเช่น กรุ๊ปผลิตภัณฑ์
อุปโภคบริโภค กรุ๊ปผลิตภัณฑ์ไลฟสไตล์ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์เครื่องเพชรพลอยรวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ฯลฯ